.
Foto: Shutterstock
#Vzťahy a sex

Generácia SINGLE: Je v poriadku, ak v živote NECHCETE záväzky? Takto to vidí psychológ

.
Foto: Shutterstock
#Vzťahy a sex

Generácia SINGLE: Je v poriadku, ak v živote NECHCETE záväzky? Takto to vidí psychológ

17.9. 9:15 Každý z nás má v okolí niekoho, kto sa záväzkom a vzťahom oblúkom vyhýba. A možno obdobie s podobným názorom zažila každá z nás. O tom, prečo čoraz viac ľudí hrdo nosí status „single“, sme sa rozprávali s neuropsychológom Robertom Krausem.

Žijeme v čase, keď sa viac ľudí ako kedykoľvek predtým rozhodlo žiť single. Prečo to tak je?
Aktuálna doba nám ukazuje, že to, čo platilo pre vzťahy v minulosti, nemusí platiť pre vzťahy v súčasnosti. V minulosti sa vzťahy viac „opravovali“, pričom v súčasnosti sa partneri a s nimi spojené vzťahy skôr vymieňajú za nové. Tento paradox sa týka celej spoločnosti, ktorá si zvykla na konzumnejší spôsob života a viac sa zameriava na to, čo majú tu a teraz bez dostatočného plánovania budúcnosti.

To do istej miery vysvetľuje, že množstvo jednotlivcov si viac užíva prítomnosť a rozhodne sa pre život bez partnera. Prežívanie vzťahovej intimity sa presunulo do online prostredia a mnoho ľudí namiesto spolužitia v dlhodobom partnerstve uprednostňuje krátkodobé benefity plynúce z krátkodobých vzťahov.

Čo sa najčastejšie skrýva za rozhodnutím zostať single?
Podľa výskumov registrujeme rôzne typológie ľudí, ktorí sa rozhodli pre život bez partnera. Môže ísť
o takzvané dobrovoľné dočasné rozhodnutie, pre ktoré je typické, že jednotlivec má iné priority, ale je otvorený tomu, že v budúcnosti môže vstúpiť do vzťahu. Ďalej ide o dobrovoľné stabilné rozhodnutie, pre ktoré je typické, že jednotlivec si tento stav zvolil dobrovoľne a nemá túžbu ho zmeniť.

Okrem toho poznáme nedobrovoľný dočasný stav, ktorý nie je pre jednotlivca príjemný, lebo buď prišiel o partnera, to znamená ovdovel, alebo sa rozišiel. V závere hovoríme o nedobrovoľnom stabilnom stave, ktorý sa vyznačuje tým, že jednotlivec sa rozviedol alebo prišiel o partnera, pričom daný stav akceptuje alebo rezignoval.

Niektoré výskumy hovoria, že čím vyššie je vzdelanie muža, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa ožení, a u žien je to naopak, najviac slobodných žien je medzi vysokoškolsky vzdelanými ženami. (Článok pokračuje na ďalšej strane)

autor:  Martina Havranová
Diskusia  ()

Video

Diskusia