Vzťah by mal prinášať najmä radosť a uspokojenie.
Foto: Shutterstock
#Vzťahy a sex

Bezdetných párov je čím ďalej, tým viac: Sú však bezdetné ženy aj šťastnejšie?

Vzťah by mal prinášať najmä radosť a uspokojenie.
Foto: Shutterstock
#Vzťahy a sex

Bezdetných párov je čím ďalej, tým viac: Sú však bezdetné ženy aj šťastnejšie?

2.8. 14:38 Je za tým pohodlnosť či len strach zo zodpovednosti?

Bezdetné páry – patent na partnerské blaho?
Britská univerzita Open University zrealizovala v Británii a USA prieskum na vzorke 5 000 ľudí zo všetkých vekových kategórii. Vyplynulo z neho, že bezdetné páry si viac cenia partnerstvo (teda viac preň robia) a sú s ním vcelku spokojnejšie. Čo sa týka spokojnosti so životom, najšťastnejším táborom boli matky, kým ženy bez potomstva z toho vyšli ako najmenej „happy“.

Chcem stále cestovať, dobre spať, jesť, vzdelávať sa a kupovať si tony handier bez výčitiek. To, čo ma na materstve desí najviac, je tá izolovanosť od okolia, znížená možnosť intelektuálneho rozvoja a úplná až doživotná strata osobnej slobody. Celý život podriaďovať dieťaťu? Ďakujem, neprosím.“ – odhodlane vyhlasuje Nikola, ktorá práve začala kariéru realitnej maklérky.

autor:  Aneta Antolová
Diskusia  ()

Video

Diskusia
#evahriesnedobra