Foto: Julius Dubravay
#Ľudia

Ostrihoňová o rovnoprávnosti mužov a žien na Slovensku: Potrebujeme racionálnu debatu!

Foto: Julius Dubravay
#Ľudia

Ostrihoňová o rovnoprávnosti mužov a žien na Slovensku: Potrebujeme racionálnu debatu!

8.3. 14:35 Otázky rodovej rovnosti sú v našej krajine stále pálčivou témou, ktorej nepochopenie často vedie k neopodstatneným obavám, hoci nastavenie rovnako férových podmienok pre mužov aj ženy vedie k prosperite nás všetkých. Práve o nej rozpráva Veronika Cifrová Ostrihoňová.

Prečo ste si vybrali práve túto tému?
Téme rodovej rovnosti sme sa so Simonou Bubánovou a Miriamou Letovanec začali venovať, pretože máme pocit, že sa jej venuje málo pozornosti, pritom ovplyvňuje veľmi veľa vecí. Napríklad aj pri pandémii to je výrazne citeľné.

Jednak stúpla miera domáceho násilia a na druhej strane práve mnoho žien stálo v tej prvej línii na pozíciách zdravotných sestier, opatrovateliek alebo predavačiek. U nás téma rodovej rovnosti rezonuje najmä cez debaty o interrupciách, keď sa pri oboch názorových stranách stretávame so zbytočnými emóciami a občas až hystériou.

Chceme do nej skúsiť priniesť viac informácií a faktov, ktoré nie je možné ignorovať, a tak odsúvať túto tému na vedľajšiu koľaj.

Veronika Ostríhoňová
Zdroj: instagram

Sama ste žili niekoľko rokov aj v Amerike, kde je debata o rovnoprávnosti už úplne niekde inde…
Z môjho pozorovania sú v Amerike ženy viac naučené postaviť sa samy za seba a niekedy to ide až do extrému. Na Slovensku je škoda to, že debata o rodovej rovnosti je často sploštená na pár tém.

Čo sa týka Ameriky, žila som v New Yorku, a ak sa rozprávame o ňom, povedala by som, že debata o rovnoprávnosti je u nich na druhom vývojovom stupni, kým u nás sa ešte len rodí. POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE