Milan Lasica v dojímavom vyznaní: Po rozvode rodičov ho opustila najdôležitejšia žena

Slovensko prišlo v Milanovi Lasicovi o jedného z najvýznamnejších umelcov.
Zdroj: archív

"V Pliešovciach som dokonca chodil rok do školy, začiatkom päťdesiatych rokov, keď sa moji rodičia rozviedli a stará mama s tetou sa ma ujali. Teta nemala deti a tak svoju pozornosť a lásku sústredila na mňa. Obe ma rozmaznávali, robili všetko, čo mi videli na očiach. Raz mi stará mama dokonca takmer kúpila koníka, lebo som z rozmaru povedal, že jedného chcem. Okrem toho ma výdatne kŕmila, lebo jedlo bol vtedy najväčší prejav blahobytu." / pokračovanie na ďalšej strane

Video