Foto: Interreg Poľsko-Slovensko
#Lifestyle

Svätomariánska púť ako spojenie výnimočných miest

Foto: Interreg Poľsko-Slovensko
#Lifestyle

Svätomariánska púť ako spojenie výnimočných miest

16.6. 0:00 Svätomariánska púť vznikla spojením výnimočných pútnických miest na Slovensku a v Poľsku tak, aby ponúkla svojim návštevníkom nielen náboženské, ale aj prírodné a kultúrne vyžitie.

Dobrodružnou cestou môžete poznávať neznáme lokality Prešovského kraja a slovensko-poľského pohraničia a zároveň spoznáte aj zákutia svojej duše.

Mariánska cesta spája 55 objektov na poľskej a 58 na slovenskej strane, na ktorých môžete objaviť nepoznané a priblížiť sa k tomu, čo na svojej osobnej ceste hľadáte. Návštevou výnimočných pútnických miest objavíte prírodné a kultúrne dedičstvo našej krajiny ako aj historické aspekty života našich predkov.

Púť, ktorá citlivo spája výnimočné miesta východného Slovenska do krásneho projektu Svätomariánskej púte dýcha Božou prítomnosťou na každom kroku. Mariánska hora pri Levoči, Hora Zvir pri Litmanovej, Gaboltov a Ľutina sú miesta, kde môžete nájsť odpovede na svoje osobné otázky. Táto cesta vám okrem nezabudnuteľných duchovných zážitkov prinesie aj veľa dobrodružných chvíľ v lone krásnej slovenskej prírody. Majestátne Pieniny v Zamagurí, Levočské vrchy s malebnými podhorskými lúkami a hlbokými lesmi či turisticky málo frekventované pohorie Busov vo vás zanechajú neopakovateľné spomienky na celý život.

Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) chce pre svojich návštevníkov vyzdvihnúť kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a mariánskym tradíciám. Viac sa dozviete na www.svatomarianskaput.sk.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko.

Ilustračné foto
Zdroj: Interreg Poľsko-Slovensko