s
Foto: Shutterstock
#Lifestyle

Lektorka vysvetľuje: Prečo sa bojíme ZMIEN a prečo je POZITÍVNE MYSLENIE tak veľmi dôležité?

s
Foto: Shutterstock
#Lifestyle

Lektorka vysvetľuje: Prečo sa bojíme ZMIEN a prečo je POZITÍVNE MYSLENIE tak veľmi dôležité?

8.9. 9:50 Zdravší život, chuť vzdelávať sa alebo lepšie narábanie s peniazmi. To všetko sú zvyky, do ktorých sa nám nechce, hoci by náš život posunuli na úplne inú úroveň. Prečo je to tak?

Janka Chudlíková patrí k najznámejším lektorom a koučom, ktorí sa zameriavajú na tému životnej zmeny k lepšiemu. Na svojej stránke ponúka kurzy, názov jedného z nich je Od zlozvykov k dobrozvykom a hovorí za všetko. Viac ako motivačným heslám však verí neurovede. Práve preto sme sa s ňou rozhodli porozprávať o tom, prečo je pre niektoré z nás také ťažké urobiť v živote zmeny, o ktorých často vieme, že nie sú len prospešné, ale priam nutné.

Ako funguje náš mozog pri zvykoch a čo sa v ňom deje, keď sa zrazu rozhodneme nejaký zaužívaný zvyk zmeniť?
Odpoveď nie je až taká jednoduchá, ale skúsim to opísať stručne. Pri návyku náš mozog spúšťa automatickú návykovú reakciu už osem sekúnd pred tým, ako niečo urobíme. Návyk je výsledok opakovaného naučeného vzorového správania, keď mozog šetrí energiu na autonómne životné funkcie.

Keď si chceme osvojiť nový návyk, musíme danú činnosť opakovať. Vybudovanie nového návyku môže trvať zhruba 3 x 21 dní až osem mesiacov, nielen často skloňovaných 21 dní. Je dôležité vedieť, že mozog nedokáže mazať ani meniť pevné neurologické spojenia. Vie ich iba prekrývať. Tento fakt teda znamená, že sa nemáme zamerať na zmenu zlozvykov. Svoju pozornosť a energiu musíme upriamiť na tvorbu nového, užitočného návyku.

 Existujú typy ľudí, ktorým sa zmeny v živote robia jednoduchšie, a potom sú takí, ktorým to veľmi nejde. Čím to je?
Ľudia sú rôzne citliví na podnety z vonkajšieho sveta. Každý z nás ma iné genetické dispozície a naučený vzorec vnímania reality, takzvaný epigen. Výsledkom je, že rovnakú udalosť alebo zmenu vníma každý z nás inak. Život je však sám najlepší učiteľ. Každému z nás predkladá také udalosti, aby sme pochopili, v ktorej oblasti máme zmeniť svoje postoje a myslenie.

Keď si uvedomíme, že naše hodnotenie sveta je úplne subjektívna záležitosť, že ani nevieme, ako realita objektívne vyzerá a že naše spomienky nie sú z päťdesiatich percent pravdivé, je v tom obrovská možnosť zmeny postoja k životu a k zmenám. Je len na nás, či sa rozhodneme veriť svojim schopnostiam. Môžeme si vytvoriť víziu toho, čo chceme zmeniť, a začať na tom pracovať. V momente, keď uveríme vo svoje možnosti, začnú sa diať dobré veci.

Čo je najčastejším dôvodom, prečo je zmena pre mnohých taká nepríjemná?
Viete, v poslednom čase si začínam myslieť, že najväčšou prekážkou zmien je dnes určitá lenivosť a pohodlnosť. Sme skazení dostatkom a nechceme sa v prospech dobra a zmeny k lepšiemu ničoho vzdať. Ale každé zlepšenie obsahuje v prítomnom okamihu aj nejaké zhoršenie.

Dôležité je preto, aby sme sa pozerali na veci z dlhodobého hľadiska a chápali tak dôvod potrebnej zmeny. Keď sa pozrieme okolo seba, všetko vzniklo tak, že si to najskôr niekto predstavil a potom to urobil. Takto vznikajú skutočné zmeny. Keby sme viacej snívali, išli by nám zmeny lepšie. (Článok pokračuje na ďalšej strane)

autor:  Martina Havranová
Diskusia  ()

Video

Diskusia