Foto: Plzeňský Prazdroj Slovensko
#Lifestyle

Kalousová z Prazdroja: Ak nechceme prichádzať o ženské talenty, správny prístup je kľúčový

8.3. 9:45 Pavlína Kalousová sa dlhodobo venuje rovnoprávnosti žien na pracovisku, ale aj zastúpeniu žien vo vedení. Ako členka predstavenstva a riaditeľka firemných vzťahov a komunikácie v Plzeňskom Prazdroji na Slovensku aj v Česku hovorí o tom, ako sa firme darí rovnoprávnosť podporovať a prečo je to správna cesta.

V téme rovnoprávnosti žien a mužov na pracovisku sa cítite ako ryba vo vode. Ako ste sa k nej dostali – a kam sa podľa vás za uplynulé roky na Slovensku posunula?
Osobne som sa stretla s celým radom veľmi schopných žien. Pracovali však v prostredí, ktoré oceňovalo primárne mužské vlastnosti. Naozaj veľa, najmä veľkých spoločností, hľadalo spôsoby, ako to zmeniť, pretože začali intenzívne vnímať, že prichádzajú o potenciál talentovaných žien, ktorým sa najmä do vedenia takýchto spoločností nechcelo. Tým som roky pomáhala zmeniť kultúru a nastavenie, pretože samy cítili, že to zmeniť musia. K takejto zmene došlo aj v mnohých firmách na Slovensku. Dnes už je vo vedení veľkých firiem štvrtina žien, čo je v medzinárodnom porovnaní slušný priemer. Stále mám však pocit, že na väčší impulz a zmenu spoločnosť ešte čaká.  
 
Akým najväčším prekážkam ste museli v rámci rovnoprávnosti počas vašej kariéry čeliť?
V mojej generácii ženy už môžu dosiahnuť úspešnú kariéru, ale stále čelia mnohým predsudkom a spoločenským očakávaniam. A s tými som musela bojovať aj ja. Myslím, že spoločnosť stále nevie oceniť skutočný prínos žien a najmä využiť to, že sme jednoducho iné než muži. Ale mnoho bitiek ma zocelilo a teraz sa snažím pomôcť iným ženám a generácii, ktorá príde po nás, aby to mali aspoň o trochu jednoduchšie, ako som to mala ja.    
 
V Prazdroji sa zaoberáte vytváraním inkluzívnej firemnej kultúry. V čom sa prejavuje – a v čom je diverzita v rámci spoločnosti najviac obohacujúca?
Na rovinu, pivovarníctvo zamestnáva tradične viac mužov ako žien. Hoci to stále platí, počet žien v našich radoch sa postupne zvyšuje a dnes na Slovensku tvoria takmer tretinu zamestnancov. Naším cieľom je, aby sa všetci naši zamestnanci cítili spokojní s tým, ako sa k nim pristupuje zo strany spoločnosti aj zo strany ich kolegov. Preto je dôležitou súčasťou aj vytváranie kultúry, ktorá sa férovo a ústretovo stavia k ženám aj k mužom. Pracujú tu zmiešané tímy ľudí, mužov a žien, v rôznom veku. Práve táto pestrosť podporuje, že sme ako firma lepšie pripravení čeliť najrôznejším výzvam, prijímame kvalitnejšie rozhodnutia, a tým sme úspešnejší.
 
Mnohé firmy ženy stále podceňujú, keďže spoločenské predsudky a tradičný pohľad na roly žien a mužov sú u nás silne zakorenené. Ako to vnímate vy ako vrcholová manažérka?
Tieto firmy sa takto, bohužiaľ, samy oberajú o lepšie možnosti rásť a napredovať. Dnes je už preukázané, že spoločnosti s vyrovnanejším zastúpením žien vo vedení dokážu lepšie čeliť okolnostiam v čase krízy. Ženy vedia efektívne vyvažovať riziká a dokážu prísť s kreatívnym riešením kritickej situácie. Všeobecne sú zmiešané tímy inovatívnejšie, a to až o 20 percent, keďže pomáhajú nazerať na problém inou optikou. Podľa mňa, pokiaľ firmy nevnímajú dostatočne zmenu, ku ktorej dochádza v oblasti využitia talentu žien, môžu byť slepé aj voči iným dôležitým trendom, a to môže do budúcna oslabiť ich konkurencieschopnosť.

Ilustračné foto
Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko

Prečo je podľa vás pre zamestnávateľa dôležité dbať na rodovo vyvážený kolektív a rovnoprávny prístup?
Jednoznačne je to poznať pri boji o talenty. Pokiaľ nemá firma otvorenú personálnu politiku a rovný prístup, tak sa automaticky pripravuje o talenty z polovice populácie, ktorú tvoria ženy. Pokiaľ sa opierame o dáta, prieskumy ukazujú, že práve rovnoprávny prístup sa firmám vypláca. Keď sú vo vedení zastúpené ženy, firmy sú schopné hľadať lepšie riešenia, lepšie reagujú na zmeny, prinášajú inovácie, a tým lepšie finančné výsledky. Lepšie tiež rozumiete spotrebiteľom, kde nákupné rozhodnutie jednoznačne nerobia iba muži, ale naopak. 

Zaviazali ste sa, že v roku 2030 bude v Prazdroji na vedúcich pozíciách rovnako žien ako mužov. Myslíte si, že je to reálne – a čo všetko pre to robíte?
Tento záväzok nás v prvom rade motivuje, aby sme ženám vytvorili také podmienky, ktoré ich budú motivovať a umožnia im sebarealizáciu bez nutnosti voľby medzi kariérou alebo rodinou. A tiež zaistí, že nepoľavíme na našej ceste. Aby sme konkrétne kroky uchopili čo najlepšie, v roku 2021 sme zrealizovali interný prieskum o kariérnych faktoroch a prekážkach, na základe ktorého teraz už ďalej rozvíjame programy a aktivity podporujúce náš záväzok. Jedným z nich je napríklad mentoringový program, kde sa nastavilo vyvážené zastúpenie mužov a žien. Obdobne pristupujeme aj k programu rozvoja talentov. Pokiaľ nechceme prichádzať o ženské talenty, konkrétna podpora a správny prístup vedúcich pracovníkov a kolegov sú kľúčové, spolu so zvyšovaním ich šance na kariérny rast do rovnakej miery, ako ju majú muži, ktorí obyčajne u nás na rodičovskú dovolenku neodchádzajú. Ale tiež sme tieto plány zakotvili do cieľov najvyššieho vedenia, do rozvoja diverzity sme zapojili kolegyne a  kolegov z rôznych oddelení a naprieč celou firmou máme aktívnych ambasádorov.  

Rodičovstvo sa považuje za prirodzenú fázu pracovného života. Čo robíte v Prazdroji pre to, aby ste so ženami počas materskej dovolenky nestratili kontakt a podporili ich v ďalšom rozvoji?
Je pre nás dôležité, aby sa rodičia aj počas materskej či rodičovskej dovolenky cítili súčasťou spoločnosti. Majú preto možnosť zapojiť sa do programu „Zostaň v kontakte“, v rámci ktorého dostávajú na týždňovej báze newsletter, aby vedeli, čo sa vo firme deje, a majú tiež  prístup k webinárom a novým možnostiam online vzdelávania. Vytvorili sme pre nich tiež špeciálnu skupinu na Facebooku, ktorá primárne slúži na zdieľanie informácií, sprístupnili sme aj pravidelné živé online vysielanie diskusie Inspirano, ktorú moderujem – a ktorá sa týka nových trendov v biznise a v spoločnosti, či vo vedení a rozvoji tímov. Ešte spomeniem, že rodičom v čase čerpania materskej či rodičovskej dovolenky zostávajú firemné benefity ako vianočný príspevok, preventívna zdravotná starostlivosť, rekreačné poukazy a podobne.

Čo všetko v Prazdroji robíte pre rodičov, aby ste im pomohli skĺbiť rodinu s prácou?
Vo všeobecnosti sa rodičom snažíme vychádzať pri zosúladení osobného a pracovného života v ústrety. Keď to umožňuje povaha práce, môžu si zvoliť aj skrátený pracovný úväzok, bežnou praxou je práca z domu, ktorú máme aktuálne 50:50. Možno aj preto máme nízku fluktuáciu a napríklad ženy sa k nám vracajú na niektoré, aj manažérske pozície, oveľa skôr, ako tomu bolo zvykom.

Koľko žien, respektíve mužov máte v Prazdroji aktuálne na materskej či rodičovskej dovolenke – a aké percento z nich sa vracia nazad do zamestnania?
Podľa najaktuálnejších čísiel je u nás na Slovensku na materskej alebo rodičovskej dovolenke 4,5 % zamestnancov, z toho tri štvrtiny sú ženy. Drvivá väčšina z nich sa k nám potom vracia späť, pričom sa im snažíme prechod do pracovného prostredia uľahčiť – pri návrate do práce rodičia absolvujú napríklad opätovný proces zaškolenia. Pri skoršom návrate z materskej sme v minulom roku zvýšili príspevok na predškolskú starostlivosť na dieťa do troch rokov.

Pavlína Kalousová

Pavlína Kalousová je členskou predstavenstva a riaditeľkou firemných vzťahov a komunikácie Plzeňského Prazdroja na Slovensku a v Česku, kde sa sústredí najmä na trvalo udržateľný rozmer podnikania spoločnosti. K spolupráci v oblasti udržateľnosti sa snaží priviesť ďalších partnerov a inštitúcie. Je pre ňu dôležitá aj podpora roly žien v biznise a v spoločnosti. K našim západným susedom priviedla európsku Chartu diverzity a k podpisu sa jej podarilo sa namotivovať viac ako 80 českých firiem. Stála za vznikom Indexu zastúpenia žien vo vedení a zároveň v tejto oblasti pomáhala určovať stratégiu pre množstvo spoločností strednej Európy. Viaceré z jej aktivít mali presah aj na Slovensko.

autor:  PR článok

Video