#Kvízy
Ilustračná snímka
Foto: Shutterstock

Máte ANGLIČTINU v malíčku? Tento KVÍZ zvládnu aj deti!

19.5. 2022 15:00 Angličtina je svetový jazyk a v dnešnej dobe sa ozýva z každej strany. Aspoň základné znalosti by mal mať každý.

1/12 - Ako by ste preložili výraz "square"?

#Kvízy

2/12 - Čo znamená slovo "Anniversary"?

3/12 - Aký je jednoduchý minulý čas od slovesa "see"?

4/12 - Aké je minulé príčastie (past participle) od slovesa "ring"?

5/12 - Čo znamená "mistress"?

6/12 - Ako sa po anglicky povie "neter"?

7/12 - Čo znamená výraz "figure out"?

8/12 - Doplňte správny tvar: "I ____ my leg but it's fine now."

9/12 - Doplňte správny tvar: "I’m planning to travel the world ____ the beginning of September."

10/12 - Doplňte správny tvar: "I wish I ____ a car.

11/12 - Aké je množné číslo od slova "fish"?

12/12 - Čo znamená "won´t"?