#Kvízy
Poznáte správne odpovede?
Foto: Shutterstock

Hovoríte spisovnou slovenčinou? Otestujte sa a zistite, či robíte chyby

24.11. 2022 15:00 Viete, ktoré zo slov sú spisovné a ktoré nespisovné? Vyskúšajte sa!

1/9 - Ktorá možnosť je spisovná?

#Kvízy

2/9 - Ktorá možnosť je spisovná?

3/9 - Ktorá možnosť je spisovná?

4/9 - Ktorá možnosť je spisovná?

5/9 - Ktorá možnosť je spisovná?

6/9 - Ktorá možnosť je spisovná?

7/9 - Ktorá možnosť je spisovná?

8/9 - Ktorá možnosť je spisovná?

9/9 - Ktorá možnosť je spisovná?