Foto: Neovadiol
#Krása

Mami, povedz, ako to bolo?

Foto: Neovadiol
#Krása

Mami, povedz, ako to bolo?

25.5. 0:00 Objavili sme nový podcast, ktorého názov presne vystihuje podstatu: Menopauza nie je pauza. Veru nie je, a kto iný to dcére vysvetlí lepšie, než jej vlastná mama? V hlavnej úlohe Eva Holubová, fantastická herečka, ktorú spovedá jej dcéra fotografka Karolína Holubová.

„V našej rodine sme nikdy nepodporovali tabu. S mamou sa dlhodobo venujeme ženským témam či už spoločne, alebo každá zvlášť a snažíme sa ich otvárať verejnosti. Keď sme boli oslovené, aby sme sa podieľali na tomto osvetovom projekte, veľmi nás to potešilo, pretože to je asi prvýkrát, čo budú takéto informácie pohromade na jednom mieste,“ hovorí o vzniku novej série podcastov Karolína.

Téma menopauzy je v mnohých ohľadoch stále tabu, a ak aj je spomenutá, často ide o odborné a nie príliš praktické príspevky. Práve to sa rozhodli Eva a Karolína zmeniť. Ich zaujímavé rozhovory prinášajú odpovede na otázky, ktoré sa často bojíme v spoločnosti vysloviť. Samy, aj s pozvanými hosťami rozoberajú menopauzu z mnohých uhlov a pohľa-dov. A hlavne dokazujú, že menopauza je ďalšia z plnohodnotných etáp života každej ženy.

Je to skvelý počin, nielenže milujeme herečku Evu Holubovú a jej svieži vtipný Instagram (212-tisíc sledovateľov!), ale páči sa nám, keď známa žena otvára citlivé otázky a dodáva tým odvahu, nádej a povzbudenie. „Každá z nás nemá šťastie na blízku priateľku či na po-rozumenie s dcérou alebo matkou. Viem, o čom hovorím, mamička mi zomrela, keď som bola dosť mladá. Veľa vecí som si musela zistiť sama. Nechceme, aby sa ženy cítili so svo-jimi problémami osamelé,“ vysvetľuje herečka. Ako dopĺňa jej dcéra: „Nie je nič horšie než mať pocit, že toto je niečo, čo sa deje iba mne, nie je nič horšie než sa báť vyhľadať pomoc odborníka, nie je nič smutnejšie než sa báť opýtať.“

V prvom diele Menopauza nie je pauza účinkujú iba Eva s Karolínou a otvárajú tak tému z pohľadu rozhovoru matky s dcérou. V ďalších dieloch sa už objavujú hostia, pričom každý diel je venovaný inej téme menopauzy z pohľadu odborníkov. Populárny instagramový psy-chológ Jiří Valášek sa s nimi porozprával o vplyve tohto komplikovaného obdobia na naše mentálne zdravie a bol nadšený, že sa táto téma otvára. „Menopauza je ďalšia etapa v ži-vote ženy, ktorá so sebou nesie isté biologické zmeny a, bohužiaľ, spoločnosť ju vníma ne-gatívne. V žiadnom prípade však neznamená koniec sveta. Môže byť vnímaná aj pozitívne – ako začiatok niečoho nového. Niektoré kultúry dokonca menopauzu vítajú, pretože že-nám tým ubúda veľa starostí. Som rád, že týmto podcastom to môžeme ženám uká-zať,“ vraví Jiří Valášek. Okrem neho si Eva Holubová s dcérou zavolali ďalších zaujíma-vých hostí. Gynekológ Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., sa zameral na fyzické príznaky a ich možnú prevenciu. Korektívna dermatologička MUDr. Petra Trojanová, PhD., radí, ako pri-praviť pleť na zmeny spojené s prechodom. Poslucháči podcastu sa môžu tešiť na docent-ku klinickej psychológie a sexuologičku Doc. PhDr. Lauru Janáčkovú, CSc., a na posledný šiesty diel série je nachystaný tajný populárny hosť.

Prvých päť dielov podcastu už možno vidieť na www.vichy.sk a na YouTube. V audiopodobe sú dostupné aj na Spotify, Apple Music a ďalších obľúbených podcastových platformách. Zaujímavé zákulisné informácie z natáčania sú potom k dispozícii na insta-gramových profiloch Evy a Karolíny Holubových.

Podcast bol vytvorený v spolupráci so značkou Vichy, ktorá sa už niekoľko rokov zaoberá osvetou o tejto téme v rámci svojich produktov pre starostlivosť o pleť v období, a po me-nopauze, Neovadiol.

Eva Holubová
Zdroj: Neovadiol
autor:  PR článok