Čítajte z tváre! Vlastnosti a schopnosti prezradia naše črty

Skrytý talent v troch úrovniach

Tvár možno horizontálne rozdeliť na tri časti, z ktorých každá ponúka pohľad na prirodzené vlohy. Zoberte zrkadlo, pozrite na svoju tvár a zistite, ktorá z troch je výraznejšia.1. Dominantné čeloAk je táto oblasť najsilnejšia, potom vás pravdepodobne motivuje a poháňa intelekt, učenie, analýza a výskum. Dobrým príkladom učenca, ktorý prejavuje túto dominantnú oblasť intelektu, je Albert Einstein. 2. Výrazné črty od obočia po nosUkazuje to praktickosť a schopnosť prispôsobiť sa príležitostiam a výzvam okolitého prostredia. Hrubšie obočie ukáže vodcovskú povahu, výrazný nos zasa podnikavého ducha. Túto dominantnú zónu však môžu mať aj kreatívnejší kuchári a umelci.3. Silné ústa a čeľusťIde o črtu, ktorá vyjadruje, že sa riadite svojimi pocitmi a je pravdepodobnejšie, že budete reagovať intuitívne, impulzívne alebo spontánne. Môžete tiež získavať energiu a nálady iných ľudí – je to vlastnosť, ktorú vidno u mnohých liečiteľov.

ČO VYJADRUJE VÝRAZNÉ OBOČIE? ČÍTAJTE NA 4. STRANE!

autor:  Gabriela Šírová

Video