Foto: Samir Jordamovic / AFP / Profimedia
#Ľudia

Covid-19 vs. životné prostredie: Doplácame počas pandémie na naše nezodpovedné správanie?

16.4. 2020 6:20 Spoločnosť Greenpeace zverejnila video, ktoré dáva do priamej súvislosti znečistenie životného prostredia so súčasnou zdravotnou krízou.

Znie naozaj logicky, že dýchacie orgány majú ľudia žijúci v blízkosti priemyselných zón najviac oslabené. Ako súvisia respiračné ochorenia, akým je napríklad aj Covid-19, so životným prostredím? Naozaj môže byť na príčine smog a teda naše nezodpovedné správanie k životnému prostrediu?

Smog je chemické znečistenie atmosféry spôsobené ľudskou činnosťou. Názov pochádza z anglického spojenia dvoch slov smoke (dym) a fog (hmla). Ide o jav v priebehu ktorého je atmosféra obohatená o častice, ktoré v nej normálne nie sú, a ktoré sú škodlivé pre zdravie. Pôvodné označenie smog označovalo vážny problém v Londýne od konca 19. storočia do polovice 20. storočia. Tento druh smogu bol spôsobený spaľovaním veľkých množstiev uhlia v rámci mesta; tento smog obsahoval častice sadzí z dymu, oxid siričitý a iné zložky.

Zdroj: EVA 5

Dnešný smog, ktorý možno nájsť napríklad v Los Angeles, je druh znečistenia pochádzajúci z výfukových plynov spaľovacích motorov automobilov a priemyselných pár. Tie reagujú v atmosfére spolu so slnečným žiarením (fotochemický, letný smog). 

Pozrite sa napríklad, ako vyzerá to isté mesto v dvoch situáciách:

ČISTEJŠÍ VZDUCH Marec 2020 VTÁČIE HNIEZDOPEKING: V Číne sa emisie oxidu uhličitého znížili až o 25 percent. Smog zmizol aj spred olympijského štadióna Vtáčie hniezdo v Pekingu.
Zdroj: archív
August 2019 VTÁČIE HNIEZDO PEKING: V Číne sa emisie oxidu uhličitého znížili až o 25 percent. Smog zmizol aj spred olympijského štadióna Vtáčie hniezdo v Pekingu.
Zdroj: archív

 

autor:  Gabriela Šírová