Intímne partie Christiny Aguilery by tiež potrebovali viac dýchať.