Pozvaní boli najbližší priatelia, všetci štýlovo nahodení.