Je presvedčená o tom, že slovenské kroje sú v celosvetovom meradle absolútne výnimočné.