Aj podlahy majú svoju špecifickú atmosféru, ktorá k Lisabonu jednoducho patrí.