Dominika Stará v 9. mesiaci druhého tehotenstva.

Dominika Stará sa dočkala: Porodila DIEVČATKO! Pozrite na princezničku s krásnym menom